Khi chạy cũng như ăn một mình

Xin chào! Tôi đang viết blog từ một phương pháp máy bay trên bầu trời. {sóng} Tôi sẽ đến Florida. Đó là một chút của […]