Việc tuân thủ đã được NCAA phát hành ngày hôm qua:

Hội đồng thống đốc NCAA vững chắc cũng như không thể nghi ngờ hỗ trợ cơ hội cho các vận động viên-sinh viên chuyển giới để tranh giành các môn thể thao đại học. Cam kết này được đặt nền tảng trong các giá trị bao gồm cũng như cạnh tranh công bằng.

NCAA có một chính sách lâu dài cung cấp một con đường toàn diện hơn rất nhiều cho sự tham gia của người chuyển giới vào các môn thể thao đại học. Kỹ thuật của chúng tôi – cần điều trị ức chế testosterone cho phụ nữ chuyển giới để tranh cãi trong các môn thể thao phụ nữ – bao gồm khoa học phát triển về vấn đề này cũng như được neo trong các chính sách liên quan của cả Ủy ban Olympic trên toàn thế giới cũng như Ủy ban Olympic Hoa Kỳ cũng như Ủy ban Paralympic. Bao gồm cũng như sự công bằng có thể cùng tồn tại cho tất cả các vận động viên học sinh, bao gồm cả các vận động viên chuyển giới, dưới bất kỳ cấp độ thể thao nào. Việc chúng tôi loại bỏ sự kỳ vọng của chúng tôi với tư cách là cơ quan quản lý hàng đầu của hiệp hội là tất cả các vận động viên học sinh sẽ được đối xử với nhân phẩm cũng như sự tôn trọng. Chúng tôi dành riêng để đảm bảo rằng Giải vô địch NCAA được mở cho tất cả những người tạo ra lý tưởng để tranh cãi trong đó.

Khi tìm ra nơi giữ chức vô địch, chính sách của NCAA chỉ ra rằng chỉ những nơi có thể dành cho việc cung cấp một bầu không khí an toàn, lành mạnh cũng như miễn phí phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ tiếp tục sàng lọc cẩn thận những trường hợp này để tìm ra liệu giải vô địch NCAA có thể được tiến hành trong các phương pháp chào đón cũng như tôn trọng tất cả những người tham gia hay không.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
E-mail