Nó hấp dẫn

Nó hấp dẫn. Cũng như tôi không nói về chiếc bánh này cũng như kem tôi đã có sau bữa tối (rất hấp dẫn đến […]

Bánh mì kém

Ý tôi là, không có bánh mì là xấu! Nhưng, chúng tôi sẽ đến đó Hôm qua cuối cùng tôi đã nấu món spaghetti 2 […]

Khi chạy cũng như ăn một mình

Xin chào! Tôi đang viết blog từ một phương pháp máy bay trên bầu trời. {sóng} Tôi sẽ đến Florida. Đó là một chút của […]